Kontakt

Nazwa Młodzieżowej Rady Gminy: Młodzieżowa Rada Miasta Bydgoszczy
Adres: ul. Jezuicka 1 Bydgoszcz

Imię i nazwisko opiekuna MRMB:
Telefon:
Mail:

Imię i nazwisko przewodniczącego MRMB: Mikołaj Gabinecki
Telefon: 600 438 367
Mail: mgabi@onet.pl

Imię i nazwisko wiceprzewodniczącego MRMB: Maciej Majewski
Telefon:
Mail:

Imię i nazwisko wiceprzewodniczącego MRMB: Zuzanna Zielińska

Telefon:
Mail:

Imię i nazwisko sekretarz MRMB: Alicja Jaromin
Telefon:
Mail:

Imię i nazwisko rzecznik MRMB: Paula Margańska
Telefon:
Mail: